Sojafärs – vida överlägsen i stor miljötest jämfört med både Quorn- och Köttfärs!

I dag pågår livliga diskussioner om det är miljövänligt eller ej att äta  kött. Många väljer andra kostalternativ och de vegetariska utbudet ökar hela tiden. Eftersom kött utgör en viktig källa till protein krävs att alternativen har hög proteinhalt och produ-ceras på ett miljö- och klimatvänligt sätt. I en SLU-studie görs jämförelse av Sojafärs och Quornfärs med svenskt Nötfärs.

SLU-diagram_b